Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Zdrava voda - mart 2007. godine - pismo guvernera RD 2480PISMO

Beograd, mart 2007.god.

 

Dragi Rotari prijatelji,

Rotari je mnogo više od zbira svih rotarijanaca. Rotari je snaga svakog pojedinog rotarijanca u koheziji i prema mom mišljenju mesec svetskog razumevanja može da bude svaki mesec u Rotari godini. Međudržavna saradnja i prihvatanje razlika je od vitalnog značaja ne samo za očuvanje mira. Internacionalna saradnja koja demonstrira rotarijanski duh stvara i druge benefite za čovečanstvo, kao što je briga o zdravoj vodi.

Želim sve vas da podsetim na činjenicu da je zdrava voda veliki problem čovečanstva.Voda ima izuzetan značaj za ljudski život, (6.000 dece umire svakog dana zbog bolesti koje izaziva zagađena voda), i ja hoću da podstaknem svakog rotarijanca da se zainteresuje za problem zdrave vode i da svaki rotari klub pokrene bar po jedan projekat za zdravu vodu i za regulaciju otpadne vode.

Prepoznajući vitalni značaj potreba za zdravom vodom, organizovali smo seminar u Somboru (Srbija), i ovom prilikom želim da sve vas upoznam sa zaključcima koji su tom prilikom doneti, koji su istovremeno i moja poruka svim Rotari klubovima:

1. Formirati ekipu stručnih rotarijanaca iz Srbije, koji se profesionalno bave problemima vode. Oni bi preuzeli brigu o vodama u Srbiji i koordinirali sve buduće aktivnosti RK. To bi bio „komitet za čistu i pitku vodu“, sa više članova i predsedavajući koji bi se rangirao na godinu dana. Ovaj komitet bi po vertikali bio povezan sa Komitetom RF distrikta i poddistrikta.

2. Klupski komiteti RF treba da razmotre i upoznaju se sa problemima voda u svojoj lokalnoj zajednici i da preko svojih matičnih RK predlažu rešavanje problema čiste i pitke vode, kao i otpadnih voda. Neophodno je angažovanje PR-a kluba.

3. Svaki klub treba da pokrene bar jedan projekat za obezbeđenje pitke vode i rešavanje otpadnih voda. Rotarijanci moraju da budu uključeni u ovu problematiku kako na lokalnom, tako i na globalnom planu.

4. Rešavanje ovih problema i očuvanje izvorišta predstavlja istovremeno i zdravstvenu zaštitu stanovništva.

5. Štampati popularne brošure za edukaciju dece i odraslih o značaju zdrave vode, sa praktičnim savetima i uputstvima.

6. Obavezno je uključivanje i aktivno angažovanje interakt i rotarakt klubova po pitanju voda. Oni su idealni za kontakte sa predškolskom i školskom decom, kao i sa studentima na fakultetima.

7. Obeležiti 22. mart – Svetski dan vode (UN) prigodnim PR ktivnostima.

8. Povremeno održavanje zajedničkih sastanaka RK-a (regije 2-3 ADG-s) sa tematikom voda.

9. Podizati lepe-javne česme (izvor života) po gradovima, sa simbolima Rotarija i RF., u bolnicama, školama, crkvama...

10. Rotari klubovi koji promovišu značaj zdrave vode u ovoj program treba da uključe i promociju zdrave hrane da bi se preventivno sprečilo obolevanje stanovništva.

11. Pripremiti projekat za formiranje omladinskog kampa u okviru specijalnog rezervata Zasavica.

 

Seminar za zaštitu životne sredine i zaštitu zdrave vode za Grčke klubove biće organizovan u Drami, početkom maja 2007.

Rotarijanski pozdrav,

 

Vojislav Mitić

Distrikt Guverner 2006-2007