Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Upravni odbor 2016-2017

      UPRAVNI ODBOR 2016/2017

  1. Dobrivoj Ćuk, predsednik

  2. Milorad M. Đukanović, potpredsednica,

  3. Aleksandar Gatalica, potpredsednik

  4. Jovo Medojević, sekretar

  5. Milica Mladenović, rizničar

  6. Nikola Radojčić, ceremonijar

  7. Jelena Agatunović, dolazeći predsednik

  8. Bane Sekulić, prethodni predsednik

 

Odbor za Rotari fondaciju - Borivoje Kovačević, predsednik

 

Odbori avenija delovanja:

 

Odbor za klupsku slu�bu

Odbor za slu�bu u profesiji -

Odbor za slu�bu u zajednici

Odbor za internacionalnu slu�bu -

Odbor za nove genercije -