Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Pomoć slepim i slabovidim osobama u Obrenovcu
Akciju pomoći slepim i slabovidim osobama koje žive na teritoriji opštine Obrenovac smo započeli 29.08.2014. godine.

Preko Saveza slepih i slabovidih osoba Beograda prvi kontakt je uspostavljen sa Momčilom Srećkovićem, predstavnikom SSSO za Obrenovac.

Gospodin Srećković je za predstavnike našeg Rotari kluba Beograd-Dunav organizovao upoznavanje i razgovor korisnika pomoći o njihovim problemima i potrebama.

Kako se u goste ne ide praznih ruku poneli smo simbolične poklone:

Za malog Luku Stevanovića i njegovu porodicu smo poneli govorni sat, govorni merač pritiska i govorni pedometar.

Image

Gospodinu Živojinu Žoji Dimitrijeviću smo predali govorni merač pritiska i govorni pedometar.

Image