Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Formiran komitet za RTC

Na sastanku Upravnog odbora RK Beograd-Dunav koji je održan 13.10.2015. godine prva tačka dnevnog reda je bila posvećena stvaranju pretpostavki za osnvanje i podršku radu RotarAkt kluba Beograd-Duna.

U okviru te tačke dnevong reda donete su sledeće odluke:

1. Forimira se komitet za pružanje podrške osnivanju i radu RAK Beograd-Dunav.

Sastav komiteta:
Borivoje Kovačević - predsednik komiteta
Miomir Rajčević - potpredsednik komiteta
Milorad Đukanović - član
Bane Sekulić - ex officio član (predsednik RK)
Milica Mladenović - ex officio član (sekretar RK)

2. U cilju finansijske podrške formiranju i radu RAK-a u buduće se protivvrednost poslednjeg sastanka u mesecu izdvaja za podršku aktivnostima koje su u vezi sa osnivanjem i radom RAK Beograd-Dunav.