Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Predstavljanje aktivnosti RAK Sremska Mitrovica

Prvom redovnom sastanku Rotari klub ˝Bеograd-Dunav˝ u novembru 2015. godine  prisustvovali su osnivači RAK Beograd-Dunav i članovi RAK Sremska Mitrovica.

Članovi RAK Sremska Mitrovica su u radnom delu sastanka RK, predstavili svoj klub i sprovedene akcije i najavili planirano a potom su u neformalnom delu osnivači RAK Beograd-Dunav imali priliku da dobiju odgovore i na operativna pitanja.