Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Osnovni principi unapređenja položaja žena

Pomoćnica direktora za Pravne poslove u Uniji poslodavaca Srbije, Svetlana Budimčević, nam je na sastanku 19.03.2013. godine predstavila agendu Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) "Osnovni principi unapređenja položaja žena".