Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Matične ćelije - lek XXI veka

Na sastanku 09. oktobra 2012. godine gospodin Srđan Roksandić, Direktor “AS communicAtionS”, PR i marketinške agencije, nam je održao predavanje o matičnim ćelijama - šta je do sada otkrivneo, koji su pravci daljih istraživanja i koji su razlozi za postojanje banki matičnih ćelija.

Image 

Nobelovu nagradu za medicinu 2012. godine dobili su Ser Džon B. Gurdon (Gurdon Institute, Cambridge, United Kingdom) i Šinja Jamanaka (Kyoto University, Kyoto, Japan, Gladstone Institutes, San Francisco, CA, USA), objavio je na sajtu komitet za dodelu Nobelovih nagrada 08.10.2012. godine a skraćeno objašnjenje glasi : "for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent" tj. kako je to preneo B92: Pioniri u istraživanju matičnih ćelija nagrađeni su za transformaciju diferenciranih u matične ćelije, iz kojih se kasnije mogu razviti ćelije bilo koje vrste, identične onima u organizmima živih bića.