Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Zakon o restituciji

Miroslav, Minja, Nikolić, član Rotari kluba Beograd , na sastanku 01.10.2011. održao je predavanje na temu Zakon o restituciji.

 

Predavač se ograničio na prikaz Zakona sa stanovišta onih kojima je imovina oduzimana.

Stanovište drzave ili pak onih kojima je dodeljivana imovina oduzete od drugih su posebne teme.