Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Radni centar OSI i njegov održiv razvoj
Na sastanku kluba 25.10.2011. članovima je predstavljen koncept samoodrživosti radnih centara za OSI. Predavanje su održale predstavnice UG "Panda" Sanja Pejatović (direktor), Bojana Džikić (pedagog) i Marijana Mišanović (defektolog)