Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Istorijat osnivanja Rotari kluba Beograd-Dunav

Proces osnivanja Rotari kluba Beograd –Dunav, u tom trenutku petog kluba na teritoriji našeg glavnog grada, počeo je da se odvija u relativno dobrim uslovima i vrlo povoljnom okruženju. Inicijativu za osnivanje novog kluba pokrenuo je, krajem juna 2002. godine, Jevrem Popović, član Rotari kluba Beograd – Stari Grad, a osnovna ideja je bila da se njegovim osnivanjem nastavi sa širenjem Rotarijanstva i da se u Rotari aktivnosti unesu neke nove ideje i programi. Jevrem je dobro poznavao osnovne principe i ciljeve Rotarijanstva i smatrao je da Beograd, kao glavni grad zemlje i Metropolitem Area u rotarijanskom smislu, ima uslova za osnivanje više klubova, slično mnogim velikim gradovima širom sveta. Na njegov predlog, početkom jula 2002. godine, na terasi Nautičkog kluba Beograd, na Adi Ciganliji, održan je prvi sastanak zainteresovanih, onih koji će potom biti inicijatori za osnivanje novog kluba. Sastanku su prisustvovali:

1.      Jevrem Popović,

2.      dr Branka Davidović,

3.      Milorad Milić,

4.      Radomir Žugić,

5.      Vesna Žugić,

6.      Zoran Kaličanin,

7.      Jasminka Marić

8.      Caja Popović,

9.      dr Mirjana Babić i

10.  Radojica Svorcan,

 

Pored navedenih, kao gost na ovom sastanku bio je prisutan i dr Dejan Čikara, stari rotarijanac i Charter član prvog Rotari kluba u Srbiji, RK Beograd. Sastanak je otvorio domaćin, predsednik Nautičkog kluba Beograd Milorad Milić, a potom je Jevrem Popović informisao prisutne o predlogu da se osnuje novi klub i o tome da se, pored prisutnih, ovoj inicijativi pridružuju i drugi pojedinici koji će se sledećeg puta pojaviti na sastanku. Zatim, je predložio da se odmah formira inicijativni odbor za osnivanje novog kluba i da se preuzmu dalji koraci u tom pravcu. Predlog je prihvaćen aklamacijom, a potom je usvojen statut i ime kluba, RK Beograd –Dunav, i izabano rukovodstvo inicijativnog odbora. Za predsednika inicijativnog odbora izabrana je dr Branka Davidović, doktor medicinskih nauka, a za sekretara Radomir Žugić, advokat. Članovi odbora su zamolili dr Dejana Čikaru da o ovoj inicijativi izvesti RK Beograd – Stari Grad i da im predloži da budu sponzor klub u procesu nihovog osnivanja. Sastanak je završen na brodiću Jelena, prijatnom plovidbom po Savi, uz vino i priču.

Članovi inicijativnog odbora su na samom početku rada pokazali veliki entuzijazam i želju da se proces njihovog osnivanja završi što pre. Već 23. jula podnet je zahtev Saveznom ministarstvu pravde za registraciju udruženja građana, a nepuna dva meseca kasnije, 3 septembra 2002. godine, ovo ministarstvo izaje klubu: Rešenje o upisu Rotari kluba Beograd –Dunav u registar udruženja građana. Klub počinje da se redovno sastaje, utorkom u 19,30 časova u restoranu Felini, na trgu Nikole Pašića, poštujući statut i pravila Rotari Internacionala. Nešto kasnije, 16 septembra iste godine, predsednica inicijativnog odbora, dr Branka Davidović, obraća se upravnom odboru RK Beograd – Stari Grad sa predlogom za sponzorstvo, a početkom oktobra upravni odbor donosi odluku o prihvatanju sponzorstva. Na redovnom sastanku RK Beograd – Stari Grad, 13. novembra 2002. godine, predsednik kluba, dr Milan Jevremović, i sekretar Srba Milojević, uz prigodnu malu svečanost, potpisuju dokumenat New Club Sponsor Form i time omogućavaju dalju proceduru osnivanja novog kluba.

Klub i dalje kadrovski jača i inicijativnoj grupi se u periodu od jula 2002. godine do aprila 2003. godine pridružuju:

1.      dr Mladen Dostanić,

2.      dr Ljiljana Tomašić,

3.      Ivanka Stojiljković,

4.      Dragan Tanasić i

5.      Zoran Đošić.

Nažalost, u toku marta i aprila 2003. godine dolazi do prvih nesuglasica između članova, a ova neslaganja će za duži period vremena odložiti prijem novog kluba u veliku Rotari porodicu. Ipak, sledećih meseci situacija se polako sređuje i 2. jula 2003. godine inicijativni odbor, uz podršku sponzor kluba, dostavlja guverneru distrikta 2480 dokumenat Extension Survey, koji je u ime sponzor kluba potpisao ADG Petar Rakin, a kojim obaveštavju Rotari Internacional o svom postojanju i nameri da osnuju novi klub. Novoizabrani guverner distrikta, dr Kostas Kocis, prilikom svog prvog boravka u Beogradu, dolazi na sastanak kluba u osnivanju Beograd- Dunav i posle razgovora sa članovima upravnog odbora, koji je održan u hotelu Hyatt, potpisuje Extension Survey i imenuje dr Dejana Čikaru za svog specijalnog zastupnika – DGSR-a. Pismom od 17. jula 2004. godine koordinator za Srbiju i Crnu Goru distrikta 2480, Džon Ciflakos, obaveštava inicijativni odbor da je guverner Kocis klubu u osnivanju dodelio status Provisional Rotari kluba.

PRK Beograd- Dunav se dalje razvija i organizuje u skladu sa propisima RI i uz stalnu podršku svog sponzora RK Beograd – Stari Grad. Članovi sponzor kluba: dr Petar Rakin,dr Milan Jevremović,dr Siniša Zarić, Srboljub Milojević i dr Dejan Čikara bili su gosti predavači na temu Rotarija i na druge teme. Klub prima nove članove: Mileta Kabilja, arhitektu, Borivoja Kovačevića, saobraćajnog inženjera, Zorana Jeremića, ambasadora, Milana Marjanovića, lekara i Biljanu Jovanovsku, inženjera poljoprivrede. Nažalost, na osnivanje kluba će se još čekati, a to je bio razlog da početni entuzijazam počne da se topi i da neki članovi prestanu da dolaze na redovne sastanke. Prekretnica u razvoju kluba bio je izbor novih članova upravnog odbora i predsednika Zorana Đošića, ojačan i organizaciono i kadrovski. Pridružili su nam se: Jelena Mesarović, Goran Bjelica, Jovan Popesku, Kosta Andrejević, Rajko Mitrić, Vojko Saksida, Dobrivoj Ćuk, Vladimir Pavličić, Milisav Milutinović, Vladislav Ribnikar, Milica Mladenović, Maja Jovanović, Goran Živković, Jelena Agatunović i počasni član Jara Ribnikar.

Bord Rotari Internacionala je 10. oktobra 2006. godine doneo odluku o prijemu RK Beograd - Dunav u veliku Rotari porodicu, o čemu je Klub obavešten, 12. oktobra 2006. godine, zvaničnim dopisom predsednika RI, Vilijema Bojda. Na taj način završena je procedura osnivanja našeg Kluba.

U vremenu koje je pred nama trudićemo se da nastavimo svetle tradicije Rotarijanstva u Srbiji i stvaramo nove mostove prijateljstva sa ljudima širom sveta.

 

                                                                                            Zoran Đošić

                                                                            Čarter Predsednik RK Beograd – Dunav

 

Predsednici:

2006-2007 Zoran Đošić

2007-2008 Milorad Milić

2008-2009 Radojica Svorcan

2009-2010 Mladen Dostanić

2010-2011 Borivoje Kovačević

2011-2012 Jovan Popesku

2012-2013 Ljiljana Tomašić

2013-2014 Rajko Mitrić

2014-2015 Vladimir Pavličić

2015-2016 Bane Sekulić